İnstagram sözleri ingilizce

Sosyal medyada facebook’dan sonra en aktif olarak kullanılan instagram gün geçtikce kendini yeniliyor ve daha çok kişi artık instagramı tercih ediyor. Peki instagram da fotoğrafa yada hikayeye birşeyler yazalım ama instagram sözleri ingilizce olsun. Gelin şimdi ingilizce instagram sözlerine birlikte bakalım. Sizinde eklemek istedikleriniz var ise lütfen yorum yaparak bizlere bildiriniz.

 • We are all bad in someone’s story. ‘ Hepimiz birilerinin hikayesinde kötüyüzdür.’
 • Nobody care unless you are beautiful or dead. ‘Güzel ya da ölü değilsen kimse umursamaz.’
 • There is beauty in simplicity. “Sadelikte güzellik vardır.”
 • Sun is alone too but It still shine. “Güneş de yalnız ama yine de parlıyor.”
 • Never stop being a good person because of bad people. ‘Kötü insanlar yüzünden iyi insan olmayı bırakmayın.’
 • Not everyone who comes in your life will stay forever. ‘Hayatına giren herkes sonsuza dek kalmayacak.’
 • Just smile and say I’m fine because nobody really cares. ‘Sadece gülümse ve iyiyim de. Çünkü gerçekten kimsenin umurunda değil.’
 • Be a voice. Not an echo. ‘Ses ol. Yankı değil.’
 • Never argue with someone who believes their own lies. ‘Kendi yalanlarına inanan biriyle asla tartışma.’
 • Don’t look back. You are not going that way. ‘Arkana bakma, o tarafa gitmiyorsun.’
 • Suddenly I’ve become the person I never wanted to be. ‘Aniden, asla olmak istemediğim bir insan haline geldim.’
 • Sometimes people hurt you and act like you hurt them. ‘Bazen insanlar seni incitir ve sen onları incitmişsin gibi davranırlar.’
 • We are all bad in someone’s story. ‘Hepimiz birilerinin hikayesinde kötüyüz.’
 • And one day, your name didn’t make me smile anymore. ‘Ve bir gün ismin beni artık gülümsetmedi.’
 • Chance for yourself not for someone. ‘Kendi için değiş birisi için değil.’
 • No matter how long it takes, love is worth the wait. ‘Ne kadar süreceğinin bir önemi yok, aşk beklemeye değer.’
 • Sometimes you miss the memories, not the person. ‘Bazen anılarını özlersin, kişiyi deği
 • Nobody cares about your story until you win, so win. ‘Sen kazanana kadar kimse senin hikayeni önemsemez, o yüzden kazan.’
 • I told the stars about you. ‘Yıldızlara senden bahsettim.’
 • Don’t give up, remember why you started. (Pes etme, neden başladığını hatırla.)
 • What’s meant to be will always find a way. (Ne olması gerekiyorsa her zaman bir yolunu bulur.)
 • Kindness is like snow, it beautifies everything it covers. ( Nezaket kar gibidir. Kapladığı herşeyi güzelleştirir. )
 • I have no time to battle egos and small minds. (Egolarla ve dar zihinlerle uğraşmaya vaktim yok.)
 • Spread love everywhere you go. (Gittiğiniz her yere sevgi dağıtın.)
 • Don’t wait. The time will never be just right. (Beklemeyin! Hiçbir zaman, doğru zaman olmayacak.)
 • Pray more stress less. (Daha çok dua et, daha az stres yap.)
 • If you can dream it, you can do it. ‘Hayal edebiliyorsan, yapabilirsin.’
 • I will do what I want. ‘Ne istersem onu yapacağım.’
 • Old ways won’t open new doors. ‘Eski yollar yeni kapılar açmayacak.’
 • Thinking of you is a poison I drink often. ‘Seni düşünmek sık sık içtiğim bir zehir.’
 • Don’t say goodbye. ‘Elveda deme.’
 • It is not over until you win. ‘Sen kazanana kadar bitmez .’
 • Stop. Breathe. Cry if you must. ‘Dur. Nefes al. Ağlamak istiyorsan ağla.
 • Never say sorry for telling the truth. ‘Doğruyu söylediğin için asla özür dileme.’
 • Dare to began. ‘Başlamaya cesaret et.’
 • The secret to happiness is low expectations. ‘Mutluğun sırrı düşük beklentilerdir.’
 • I wasn’t lucky. I deserved it. ‘Şanslı değildim. Hakkettim.’
 • Always be the smartest guy in the room. ‘Her zaman odadaki en akıllı kişi ol.’
 • Difficult roads often lead to beautiful destinations. ‘Zor yollar çoğunlukla güzel sonlara götürür.’
 • Don’t stop until you are proud. ‘Gurur duyana kadar durma.’
 • It is not over until you win. ‘Sen kazanana kadar bitmeyecek.’
 • There’s a message in the way a person treat you, Just listen. ‘Bir insanın size davranış şeklinde bir mesaj vardır, sadece dinleyin.’
 • Listen to the rhythm of the falling rain. ‘Yağan yağmurun ritmini dinle.
 • Keep your face always toward the sunshine, and shadows will fall behind you. ‘Yüzünü daima güneşe dön, gölgeler arkanda kalacaktır.’
 • We ignored truths for temporary happinees. ‘Geçici mutluluklar için gerçekleri görmezden geldik.’
 • Happiness is enjoying the little things in life. ‘Mutluluk, hayatta küçük şeylerden zevk almaktır.’
 • We look back to learn, not to yearn. ‘Öğrenmek için geçmişe bakarız, özlemek için değil.’
 • I want my toes in the sand and a coffee in my hand. ‘Ayak parmaklarım kumda ve elimde bir kahve istiyorum.’
 • I have the best mom in the world. ‘Dünyadaki en iyi anneye sahibim.’
 • Stop overthingking. You can’t control everything. Just let it be. ‘Aşırı düşünmeyi bırak. Her şeyi kontrol edemezsin. Oluruna bırak.’
 • Travel is never a matter of money but of courage. ‘Seyahat etmek asla para meselesi değil, cesaret işidir.’
 • I will win, not immediately but definitely. (Kazanacağım, hemen değil ama mutlaka.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir