7 Büyük Divan Şairi’nin Özlü sözleri

Nedim

Bir elinde gül bir elde câm geldin sâkiyâ
Hangisin alsam gülü yûhut ki câmı yâ seni

(‘’Ey saki, bir elinde gül, bir elinde kadeh geldin. Azaba hangisini alsam gülü mü, kadehi mi, yoksa seni

mi?)

Divan Şairi Nedim

 

Şeyh Galib

Gele bir devr ki bu Gâlib’i yâd eyleyeler
Fursat-ı sohbeti ahbâb ganîmet bilsün.

(‘’Bir devir gelir ki Bu Galib’i anarlar; dostlar, sohbet fırsatını ganimet bilsin.’’)

Şeyh Galip Sözleri

Bâkî

Bâkî yine mey içmeye and içti demişler

Dîvâne midir bâde dururken içe andı

(‘’Bâkî, yine içki içmeğe yemin etti/içti demişler. Bâde/İçki dururken deli midir ki and içsin/yemin etsin’’)

Baki sözleri

Koca Ragıp Paşa

İtdi ten-i nizârumı feryâd u nâle nâl

Kaldum o rütbe-i za’f ile yok irtihâle hâl

(‘’Feryat ve inlemeler, zayıf bedenimi kamışa döndürdü. O zayıflık rütbesiyle kaldım ki, ölmeye yetkim yok’’)

Hayalî Bey

Cihân-ârâ cihân içindedir arayı bilmezler

O mâhiler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler

(‘’Cihânı süsleyip bezeyen (Tanrı) bu cihânın içindedir(bu âlem onun varlığının delilleriyle doludur) insanlar onu arayıp bulamazlar; şu balıklara benzerler ki, denizin içindedirler de denizi bilmezler.’’)

Nahîfî

Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım

Kurbânın olam var mı benim bunda günâHIM

(‘’Ey ay yüzlü sevgili, seni göz gördü; gönül sevdi. Kurbanın olayım benim bunda bir günahım var mı?’’)

Nigâhî

Şâhbâz ettiği çün zülfüne kendin teşbih

Aldı sayyâdlar ey kebk-hırâm anı ele

(‘’ Doğan senin saçına kendini benzettiği için, ey keklik sekişli sevgili, onu avcılar yakaladı.’’)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir